Mentorálás a Zöld Kakas Líceumban

Bakányi László, Kováts Judit, Lázár Andrea
2008

Teljes dokumentum
TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés
2. A Zöld Kakas Líceum, mint második esély iskola, mint értékorientált szervezet
2.1. Az érték-orientált, fraktál-jellegű szervezet jellemzői
2.1.1. Véletlenszerűen létrejövő minták
2.1.2. Az orális kommunikációs tér meghatározó volta
2.1.3. Kongruencia
2.1.4. Folyamatos változásban levés
2.1.5. Figyelem
2.1.6. Szervezet konkrét aktivitásának jelentősége
2.2. Az érték-orientált, fraktál-jellegű szervezet menedzselése
2.2.1. Következetesség
2.2.2. A személyes viszonyok, a megfelelő személyek
2.2.3. Sikeresség
2.3. A második esély iskola, mint értékorientált szervezet működtetését meghatározó elvek
2.3.1. Tudatos vállalás elve
2.3.2. Autonómia-igény kielégítésének elve
2.3.3. Kongruens személy elve
2.3.4. Koherencia elve
2.3.5. Koevolúció elve
3. A mentorálás spektrumfogalma
4. A mentorálás fogalmának értelmezése a Zöld Kakas Líceumban
4.1. A „zűrös fiatalok”
4.2. Mentorálás, mint egy lehetséges válasz a „zűrös fiatalok” problémájára
4.3. Mentorálás, mint a szervezeti változások következménye, illetve kezdeményezője
4.4. A mentorság színterei a Zöld Kakasban
4.4.1. Tanármentor – az újonnan belépő tanárok segítése
4.4.2. Mentorálás – a diákok segítése
4.5. A mentor kiválaszt(ód)ása
4.5.1. A mentorok együttműködése
4.6. A mentorálás jellege
4.7. A mentorság, mint szerep
4.8. A mentor felelőssége
5. Az érték-orientált szervezetet jellemző ÖT ELV érvényesülése a mentorálásban
5.1. A mentor és a koherencia elve
6. ÖSSZEGZÉS - a mentorság értelmezése a Zöld Kakas Líceumban

7. FÜGGELÉKEK
7.1. Adalékok az Új Esély Iskola modelljéhez – Kutatási Beszámoló (részletek)
7.2. Beszélgetés Kerényi Marival a Zöld Kakasban folyó mentorálásról
7.3. Az érték-orientált szervezet öt elve
7.4. Felhasznált irodalmak és dokumentumok