MENTORÁLÁS, MENTOR SZEREP A SZAKKÉPZÉSBEN

PAPP ÁGNES
2008

Teljes dokumentum
TARTALOM

Bevezető
Helyzetértékelés
A vizsgálat körülményei
A vizsgálat célja
A vizsgálatba bevont intézmények
A vizsgálat hipotézisei
A mentorálás mint problémakezelés
Alapelvek
A vizsgálat dimenziói
Iskolaprogramok
Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola
Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium iskolaszervezete és a mentortanár: a patrónus
Belvárosi Tanoda
Interjúk iskolaigazgatókkal
Addetur Alapítványi Szakiskola és Középiskola
Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola
Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium
A vizsgált intézmények összehasonlítása
Összegzés

Mellékletek
1. sz. Melléklet
2. sz. Melléklet
3. sz. Melléklet